Διαβατήριο κόκκινη κλωστή

του Νίκου Καμτσή

Η Οδύσσεια μιας οικογένειας που ξεριζώνεται από τα χώματα της και
έρχεται στην Ελλάδα περνώντας από διάφορες χώρες.
Η παράσταση θα παρουσιάζεται σε όλους τους χώρους του θεάτρου και όχι μόνο στην κεντρική σκηνή του Τόπος άλλου. Έτσι τα πρόσωπα θα κάνουν την εμφάνιση και γνωριμία τους στο φουαγιέ και στη σκηνή «ΣΤΑΘΗΣ ΣΥΡΟΣ» του ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ λέγοντας το προσωπικό τους background πριν την έναρξη της κυρίως δράσης και πλοκής. Στη συνέχεια οι θεατές θα οδηγούνται στην κεντρική σκηνή του θεάτρου όπου θα διαδραματίζεται το έργο και η παράσταση.
Η φιλοσοφική βάση και αφετηρία του έργου είναι ότι : το άτομο και ένα μεγάλο μέρος της προσωπικότητας του είναι άρρηκτα δεμένο με τον τόπο του, την ιστορία και παράδοση του, με τις ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες που διαμορφώνουν την ιθαγένεια του. Συνθήκες μέσα στις οποίες έχει αξία η ιδεολογία, το αξιακό σύστημα του καθενός και οι αρχές. Όταν ξεριζωθεί από τον τόπο του τότε όλα αυτά διαλύονται και το άτομο κινείται χωρίς πυξίδα και χωρίς προορισμό.

Μέσα σε μία παγκόσμια ατμόσφαιρα που βασικό της χαρακτηριστικό είναι οι τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών, ο διαχωρισμός οικογενειών, η βίαιη αναγκαστική μετανάστευση και προσφυγιά, οι απελπισμένοι άνθρωποι που ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο και μια ζωή στοιχειωδώς ανθρώπινη σε συνθήκες σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιστεύουμε ότι το έργο και η παράσταση βρίσκεται στο επίκεντρο των ιστορικών και κοινωνικών τεκταινόμενων στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Μια παράσταση που προσεγγίζει με τραγικό τρόπο το θέμα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Μέσα σε μία παγκόσμια ατμόσφαιρα που βασικό της χαρακτηριστικό είναι οι  τεράστιες  μετακινήσεις πληθυσμών, ο διαχωρισμός οικογενειών, η βίαιη αναγκαστική μετανάστευση και προσφυγιά, οι απελπισμένοι άνθρωποι που ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο και μια ζωή στοιχειωδώς ανθρώπινη σε συνθήκες σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Κόκκινη κλωστή» τοποθετεί στη σκηνή μέσα από τα πρόσωπα και την ιστορία τους τα ιστορικά και κοινωνικά τεκταινόμενα στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο