ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ έχει μια μακριά πορεία και τεράστια εμπειρία στα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ξεκινώντας από το μακρινό 1996 και φτανοντας μέχρι σήμερα το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ με τον Ερευνητικό οργανισμό ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ανεξάρτητη εταιρία μη κερδοσκοπική) έχει εμπλακεί σε προγράμματα Culture, Creative Europe, ERASMUS+, SOCRATES, MINERVA, LEONARDO DA VINCI, CULTURAL HERITAGE, CONNECT, Capacity BUILDING κ.α.

1996–99     NEW LIFE’S MAP-LEONARDO program
“New Life Maps” co-ordinated by Insight Arts Trust, London England.

1997-98     CULTURAL PATRIMONY PROJECT- LEONARDO program
“Interpretation of Natural and Cultural Patrimony” coordinated by Centro del Professorado de S.Cruz de Tenerife, Canary Islands.

1998-2000    CREATIVE LEARNING PROJECT – SOCRATES ODL program
Coordinator of the “CLEAR ” : Creative learning project”

1999-2001     RUTH BERLAU PROJECT-CONNECT program
Partner in the project “Ruth Berlau”, co-ordinated by theatre Sagohuset, Lund, Sweden

2000-2002  SCOUT PROJECT- MINERVA program
Coordinator of SCOUT project, co-funded by

2000-2002      SOCRATES/COMENIUS 2
SOCRATES/COMENIUS 2 ( PREPARATORY VISITS )

2003-2005      SOCRATES/GRUNDTVIG 2
•  Development of a new type of inclusion using art

2003-2005    VR THEATER PROJECT-Γενικ.Γραμμ.Ερευν & Τεχνολ
«Εργαλεία εικονικής πραγματικότητας για την ενίσχυση της Θεατρικής δημιουργίας- VR THEATRE project »

2005      LEONARDO DA VINCY- MOBILITY PROJECT
I.T.C. “Domenico ROMANAZZI”

2004-2005     MINERVA programme
“ODL-NET EXPERIENCE   Open and distance learning network for exchange of experiences”

2003        VIRTUAL COSTUME MUSEUM-Κοινωνία της Πληροφορίας
Κοστούμι και χρόνος :Βάση δεδομένων με κοστούμια θεατρικά, αστικά και λαογραφικά. Ιστορική και κοινωνιολογική ταξινόμηση.
Εικονικό μουσείο κοστουμιού
Virtual Gallery
του υλικού του προγράμματος Κοστούμι και χρόνος

2003         THALASSA OF MYTHS– Κοινωνία της Πληροφορίας
Θάλασσα των παραμυθιών πρόγραμμα από το οποίο προέκυψε ένα DVD με 150 Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια σε κείμενο, ηχητική αφήγηση και video

2007-2008     COSTUME AND TIME– Κοινωνία της Πληροφορίας
Τα προγράμματα Κοστούμι και χρόνος και θάλασσα των παραμυθιών λόγω άριστων αποτελεσμάτων και άψογης υλοποίησης χρηματοδοτούνται ώστε να συμπληρωθούν και με επιπλέον υλικό. Έτσι θα προκύψουν (τα προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη) δύο site με αυτό το υλικό. www.costume1960-90.gr και www.greekmyths.gr

2008-2010     THALASSA OF MYTHS– CULTURE program
H Ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια του προγράμματος CULTURE εγκρίνει ένα Project με τίτλο thalassa of myths όπου το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ και το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ σαν coordinator συνεργάστηκαν με θεατρικούς οργανισμούς από την Ιταλία ( Teatro Inverso ), Βουλγαρία ( Pro – Rodopi foundation ) και Ρουμανία ( Centrul European ARTEMIS ) με στόχο την ερευνα και την δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων με θέμα τα παραμύθια και τα κοινά σημεία στην παράδοση αυτών των χωρών. Δημιουργήθηκαν πέντε διαφορετικές παραστάσεις, έγιναν εκδόσεις και οργανώθηκαν δύο Φεστιβάλ στην Αθήνα και στην Ιταλία με θέμα τα παραμύθια.

2011-2013     ANCIENT PATHOS-CULTURE Program
H Ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια του προγράμματος CULTURE για δεύτερη φορά και σαν αποτέλεσμα της επιτυχημένης υλοποίησης του προηγούμενου project, εγκρίνει ένα νέο Project με τίτλο Ancient Pathos όπου το TOPOS ALLOU-ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ και το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ σαν coordinator συνεργάστηκαν με θεατρικούς οργανισμούς από την Δανία( Taastrup theater ), Iταλία (AIDA Assosiasione) και Ισπανία (BOGA network) με στόχο την έρευνα και την δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων με θέμα την Αρχαία τραγωδία και τις μορφές αναβίωσης της στην Ευρώπη. Θα δημιουργηθούν πέντε διαφορετικές παραστάσεις, εκδόσεις και θα οργανωθούν δύο Φεστιβάλ στην Αθήνα και στην Ιταλία.

2016-2018    FAIDRA PROJECT– CREATIVE EUROPE
H Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος CREATIVE EUROPE εγκρίνει το πρόγραμμα FAIDRA με κεντρικό θέμα το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα και τις επιπτώσεις του στην οικογένεια.
Family Separation through Immigration: Dramatising Anecdotal European History είναι ο πλήρης τίτλος. Performances, workshops, lectures based on Family Separation through Immigration: Dramatising Anecdotal European History in the frame of Creative Europe program of EU.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 7 θεατρικούς και κοινωνικούς οργανισμούς σε 6 Ευρωπαικές χώρες: Κέντρο Σπουδών Λαικού Θεάτρου (GR)-Coordinator, PRISMA Centre for Development Studies, (GR), Teater SAGOHUSET (SW), PRO RODOPI Foundation(BU), DOBRA WOLA Foundation (PL), ARTEMIS European centre (RO)
www.faidraproject.eu  

2016-2018 CREATIVE LEARNING project-ERASMUS+ program. A new innovative pedagogical and teaching method where a teacher can use theater techniques in order to teach his lessons in the classroom. Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre, CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN THEATRE STUDIES with a partnership of  5 partners.
www.creativitylearning.eu

2017-2019 CULTURE LUGGAGE PROJECT- CREATIVE EUROPE program
Performances, workshops, lectures, and many other activities with the participation of refugees. Research on the oral popular tradition of the East and West civilization in order for the theater will be a bridge between them.
Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre with ACTION SYNERGY, ACTION AID, AIDA FONDAZIONE, and TEATRE SAGOHUSET .
www.cultureluggage.eu 

2017-2019 SEDIN PROJECT (ERASMUS+)  (Partner)
Social inclusion through education, training, and youth. The Creative learning method is implemented in classrooms with mixed students. Refugee children face difficulties in adapting to the school environment of the host countries because of the difficulties they have with the language, the different cultural backgrounds but, mainly, because of the difficult experiences that they have faced on the way to the host countries. https://www.sedinproject.eu/

2018-2020 LEGREBI  PROJECT-The Legend of the Great Birth
CREATIVE EUROPE-CULTURAL HERITAGE project (Coordinator)

The Legend of the Great Birth (LeGreBi) project is aiming to use the power that mythology has in the development of identities in order to promote a common European identity and highlight commonalities in the roots of the European people.
http://www.legrebi.eu

2018-2020 RIGHTS4KIDS PROJECT-Theater Performances to promote the Convention on the Rights of the Child-CREATIVE EUROPE Prj-( Partner)
Rights4kids is a project which aims to bring children from vulnerable groups closer to the theater and at the same time to raise awareness on the Convention for the Rights of Children encouraging children to reflect on their rights and share their experiences and stories.
http://www.rights4kids.eu   

2018-2020 AESOP-Capacity Building through Oral Tradition and intangible cultural heritage (coordinator)
The project AESOP is centered on the innovative combination of youth work and the valorization of intangible cultural heritage in order to increase the employment of marginalized youth. Included in the framework of the 2018 European Year of Cultural Heritage, AESOP aims to develop the capacities of youth workers to utilize story-telling techniques and local community assets related to oral tradition in order to promote local development.http://www.aesop.eu   

2018-2020 EAR-Forming active European Citizens through the dialectical method and theater ERASMUS+  (Partner)
The process of European integration has been based on key values such as peace, democracy, freedom, and tolerance. However, these values are currently in risk because of socio-economic problems, violent extremism, and a lack of trust in democratic processes. The role of education and training, and more specifically citizenship education is very important in addressing these challenges. However, citizenship education in Europe is usually limited in scope and in approach and cannot provide to the student’s full ownership of the democratic values in which our societies are based.
http://www.ear.eu   

2019-2020 DIVERSE PROJECT
To improve the management of diversity in the classroom and  to support teachers and educators that are teaching in multicultural schools. Partnership: Action Synergy SA (Coordinator-Greece), Asociatia GEYC (Romania), IS Luigi Einaudi (Italy), Insite Drama- (Hungary), Health and Social Develpment Foundation-HESED (Bulgaria), Universitat De Girona- Spain.

2020-2022 BRAVO BRAVISSIMO PROJECT-CREATIVE EUROPE (Partner)
Encourage people to explore Europe’s rich and diverse cultural heritage and the world of opera. Partnership: San Marco Orchestra and choir Music Society – Italy (Coordinator), Cultural center “Nikola Djurkovic”, Montenegro, ALDA –France,  Municipio de Lousada (Portugal).

2021-2023  CREATIVE STEAM PROJECT-ERASMUS+ PROGRAM (Coordinator)  
Increase of the secondary school students’ interest in STEAM through theatre
Theatre methods for the teaching of the school curriculum can have exceptional results in the improvement of the class environment and the development of the basic skills of the children. Partner CEIPES-Italy, University of Girona (SPAIN), ACTION SYNERGY (Greece), 2nd Gerakas High School (Greece), Mobilizing expertise AB- (Sweden).
https://stemproject.eu/

2021-2022     ANTIGONE PROJECT- ERASMUS+ (Partner)
Awareness-raising on gender-based violence through theatre-based school workshops. Coordinator DAH theater – Serbia,  Partners: INSITE DRAMA- Hungary,  ACTION SYNERGY – Greece, AIDA FONDAZIONE – Italy, HVL – Sweden.

2021-202023 FASHIORATION PROJECT (ERASMUS+)  (Coordinator)
Centered on the innovative combination of youth work and the valorization of intangible cultural heritage in order to increase the employment of marginalized youth. FASHIORATION aims to develop the capacities of youth workers to utilize traditions related to fashion in order to promote youth employment.  https://www.fashioration.eu

2022-2024 HEDA PROJECT (ERASMUS+)  (Partner)
HEDA project will attribute to the teachers and educators a method through theater that can use to reflect students on social phenomena, or also social behaviors, to acquire consciousness of society in which they will join and participate, will work and create as responsible, conscious citizens.
https://heda-project.eu/

2023-2025 SPECTACOLO PROJECT (ERASMUS+)  (Coordinator)
The project aims to develop the theatre-specific skills of specific theatre professions, modernize the vocational education offered in the field of theatre professionals, and increase the contacts of VET and the labor market in the field of theatre professions. In order to do this, it is going to identify the knowledge, skills, competencies, and attitudes of each of these professions in a qualification profile. https://spectacolo-project.eu/

2023-2025 STREATER PROJECT (ERASMUS+)  (Coordinator)
The general objective of the project is to empower the VET sector in the partner countries to develop and provide specialization courses for theatre professionals in the field of live streaming. https://streater.eu (under construction)

2023-2026 ACADEMIA PROJECT (ERASMUS+)  (Partner)
European Teachers’ Academy for Creative & Inclusive Learning
The project is aiming to establish a Teacher Academy which will focus on the use of creative methods of teaching (elements of the Montessori method, theatre,
Drama in Education, Gamification, Creative Computing, etc) in diverse classrooms valorizing mostly the results of previous European
initiatives. The Academy is going to develop a Joint Curriculum on the use of Creative methods in diverse classrooms and is going to
organize a series of joint teacher training activities (online workshops, Summer Campus, e-learning courses, blended learning courses,
classroom-based courses etc) which will also test diverse mobility and training schemes. (website under construction)

Μετάβαση στο περιεχόμενο